Om Globograf

Om Globograf

Kvalitet

Globografs signum är kvalitet. Vi lägger all vår kraft på att skapa trycksaker av hög, hållbar kvalitet på alla plan. Det finns många steg i en skapandeprocess från idé till slutresultat och det är viktigt att alla steg genomförs med samma kritiska förhållningssätt. Materialval, färger och harmoni måste hela tiden väljas med omsorg.

Effektivitet

Tack vare lång erfarenhet i branschen – vi har varit igång i 26 år! – så håller vi ett konstant högt och jämnt flöde i vår produktion. Saker som fördröjningar och förseningar existerar inte hos oss. Sedan start har vi tryckt miljarder trycksaker och än idag har vi minst en stor produktion varje vecka.

Våra kunder

Genom åren är kunderna som gått in och ut genom våra dörrar många, och det är en fantastisk känsla att veta att man har varit med och satt avtryck i Malmöföretagens framgångar. Marknadsföring, inte minst den grafiska biten i den, är ofta vad som bygger ett företag, oavsett vilken tjänst eller produkt det är man säljer.

Framtid

Framtiden för grafiska designers ser inget annat än ljus ut. Behovet av avancerade lösningar för design växer hela tiden, vi lever i en tid då budskap, form och färg dominerar. Vi matas hela tiden med logotyper, varumärken och associationskoncept. Det tycker vi är fantastiskt och det ska bli spännande att se vad framtiden kommer att ge oss för ny teknik, ny efterfrågan och nya vinklar.

Vi på Globograf har banat vägen för grafisk design i Skåne och vi ämnar att fortsätta ligga i framkant.

Välkommen till oss så skapar vi tillsammans!